Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget)

Mødeoversigt: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

16/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Kulturstrategi: Udkast til pejlemærker, målsætninger og indsatser

5.

 Byrådets udpegning af repræsentant til Kunstudvalget

6.

 Godkendelse af forslag til indsats - og anbringelsesstrategi på baggrund af høringssvar

7.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

8.

 Høringsmateriale vedr indkøb af nye devices til folkeskolerne i Odder

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering fra formand/forvaltning

3.

 Efterretningsliste

4.

 Anbefalinger til indkøb af nye devices til folkeskolerne i Odder

5.

 Orientering om tiltag og proces ifm. Børn og unge i sårbare positioner

6.

 Etablering af ungdomsråd/ungebyråd

7.

 Godkendelse af Odderordningen 2019

8.

 Genbehandling af ansøgning fra Odder Kunst forening & samling

9.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

10.

 Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

    Til top