Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

19/11 19/11 19/11

  Oktober

22/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Kollektiv trafik - Bybusruter 2020-2021

5.

 Forslag til parkeringsstrategi for Odder by

6.

 Helhedsplan for klimatilpasning i Hou - procesbeskrivelse

7.

 Orientering vedr. oprettelses af vandråd vedr. Vandområdeplaner 2021-2027

8.

 Byfornyelsesrådets indstilling til "Pulje til forskønnelse af byområder" - 2. halvår 2019

9.

 Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

10.

 Igangsættelse af lokalplan for Nørregade 12

11.

 Nedsættelse af § 17,4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune

12.

 Status på skovrejsningsprojekt og andre grundvandsbeskyttende tiltag ved Boulstrup

13.

 Rapport over naturgenopretning af Kysing Fjord

14.

 Ny forvaltningspraksis for træer

15.

 Klimatilpasningstiltag i Odder - status og fortsat arbejde

16.

 Orientering om status på lovliggørelsessager, November 2019

17.

 Status på Årshjul

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2020

2.

 Spildevandsplanlægning, godkendelse af takstblad for Samn - 2020

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2020

2.

 Spildevandsplanlægning, godkendelse af takstblad for Samn - 2020

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Forslag fra John Rosenhøj (O) om ændret mødetidspunkt For Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

5.

 Fagudvalgenes videre arbejde med indsatserne i de tre tværgående politikker

6.

 Klimakommune Plus. Tids- og Handleplan

7.

 Ansøgning om dispensation ifm. opførelse etageboligbyggeri - 201905362

8.

 Godkendelse af Idékatalog for Natur- og Miljøprojekter

9.

 Renovering af vejbelægning ved P-plads, Klitrosevej, Hov.

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1139 - Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder

11.

 Forslag til lokalplan nr. 1145 - Nørregade 18-20

12.

 Kollektiv trafik - Midttrafik - Budget 2020

13.

 Ombygning af krydset Gosmervej-Gyllingvej

14.

 Forslag om oprettelse af skovbegravelsesplads

15.

 Orientering om status på lovliggørelsessager

16.

 Status på Årshjul

17.

 CO2-regnskab 2018

    Til top