Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

19/3

  Februar

19/2

  Januar

15/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Temamøde om Byudviklingsstrategi

3.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

4.

 Efterretningsliste

5.

 Fredeliggørelse af Torvet vha. etablering af hæve-sænke-pullerter - Realisering af byudviklingsstrategi for Odder

6.

 Orientering om Blafferpunkter

7.

 Projekter til klimatilpasningspulje 2019

8.

 Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget - Pulje 2019

9.

 Projekt til puljen Bæredygtig kommune

10.

 Samn forsyning - Strategiplan 2019-2022

11.

 Anlægsregnskab - Byggemodning af 16 grunde i Vesterhåb

12.

 Revision af Regulativ for Erhvervsaffald

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Temamøde om Phd afhandling om Erhvervsområde nord

3.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

4.

 Efterretningsliste

5.

 Det videre arbejde med indsatserne i de tværgående politikker

6.

 Årshjul for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

7.

 Cykelsti mellem Gylling og Ørting - Detailprojekt og Åstedsforretning -

8.

 Bendixminde etape 2, Byggmodning af 27 grunde

9.

 Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse - Agervej 17

10.

 Endelig godkendelse af projektforslag for etablering af foryningsledning fra Odder Varmeværk til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

11.

 Principgodkendelse af lokalplanlægning for ny præstebolig og ændret arealanvendelse i Saksild

12.

 Forslag til Affaldsplan - 2019-2022

13.

 Udkast til afgørelse: kystbeskyttelse af søkabel ved Rude Strand, samt fremtidig kompetencefordeling

14.

 Klimatilpasning - serviceniveau - sikringsniveau - Odder by

15.

 Status for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

16.

 Anlægsregnskab - Odder Å, realisering af vandprojekter

17.

 Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Information fra formand/forvaltning/Renosyd/Hov Havn

3.

 Efterretningsliste

4.

 Offentlige veje - Trafiksikkerhed - 2019

5.

 Trafiksikkerhed - Bygennemfarter - 2019

6.

 Det videre arbejde med indsatserne i de tværgående politikker

7.

 Parkeringsplads - Mejerivej 3 ved Ålykkecentret

8.

 Etablering af fodboldgolfbane

9.

 Rammer for kommunalt samarbejde om "Naturområde Horsens Fjord"

10.

 Revision af Regulativ for Erhvervsaffald

11.

 Genoptaget: Byfornyelsesrådets indstilling til "Pulje til forskønnelse af byområder" - 2. halvår 2018

12.

 Orientering, Årshjul 2019, Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget

    Til top