Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomi- og Erhvervsudvalget)

Mødeoversigt: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

16/12 16/12 2/12

  November

4/11

  Oktober

28/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Ansøgning til vækstpuljen - Odder Kommunes 50 års jubilæum 2020

Lukket punkt

4.

 Køb af ejendom

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Ansøgning til vækstpuljen - Odder Kommunes 50 års jubilæum 2020

Lukket punkt

4.

 Køb af ejendom

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Paludan Flak - Ansøgning om tilladelse til forundersøgelse til havvindmøllepark syd for Samsø

5.

 Renosyd i/s - Budget og gebyrer for 2020

6.

 Odder Varmeværk - Ansøgning om overdragelse af kommunegaranti

7.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029 - ændret anvendelse for offentligt område ved Vestermarksskolen

8.

 Forslag til parkeringsstrategi for Odder by

9.

 Endelig godkendelse af varmeprojektforslag for 2,5 MW varmepumpe til Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk

10.

 Spildevandsplanlægning, godkendelse af takstblad for Samn - 2020

11.

 Nedsættelse af § 17,4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune

12.

 Beskæftigelsesplan 2020

13.

 Overenskomst med Pakhuset

14.

 Godkendelse af Odder Kommunes Værdighedspolitik

Lukket punkt

15.

 Kvoteansøgning - Domea - Bendixminde delområde 4

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af udbud - Sundhedshus

Lukket punkt

17.

 Udbud af ejendom

Lukket punkt

18.

 Køb af ejendom

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Budgetopfølgning 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

5.

 Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt nr. 2, 2019

6.

 Tillægsbevillinger pba. økonomioversigt 2, 2019

7.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 - Trafik og Erhvervsområde ved Rude Havvej samt miljørapport

8.

 Forslag til tillæg nr. 13 til kommuneplan 2017-2029 - vedtagelse til offentlig høring

9.

 Opfølgning på foroffentlig høring - igangsættelse af kommuneplantillæg nr. 19 for rammeområde 1.C.3 ved Nørregade 12

10.

 Klimakommune Plus. Tids- og Handleplan

11.

 Renovering af vejbelægning ved P-plads, Klitrosevej, Hov.

12.

 Frivillighedsfest 2020

Lukket punkt

13.

 Salg af ejendom

Lukket punkt

14.

 Genudbud af storparcel - Bendixminde

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Budgetoplæg 2020 - 2023

Lukket punkt

3.

 Salg af udviklingsområde ved Hou Havn

    Til top