Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomi- og Erhvervsudvalget)

Mødeoversigt: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

18/6

  Maj

14/5

  April

23/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Budgetlægning 2019 - 2022 - Fremsættelse af forslag til Budget 2019 fra Økonomi- & Erhvervsudvalget

5.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 - landskabelige interesser

6.

 Opsamling på foroffentlig høring vedr. byudvikling i Saksild - Rammeområde 3.B.10

7.

 Østjyllands Brandvæsen - Etablering af Station Nord

8.

 Østjyllands Brandvæsen - Budget 2019 og årsrapport 2017

9.

 Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 30 plejeboliger med tilhørende serviceareal, opført af "Den selvejende almene OK-plejeboliginstitution i Stenslund"

10.

 Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på handicapområdet 2017

11.

 Ansøgning fra Vestskolen om konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordning i henhold til Folkeskolelovens §16b

12.

 Borgerdrevne forslag

Lukket punkt

13.

 Fastsættelse af priser på 34 parcelhusgrunde ved Bendixminde, Odder Vestby

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Årsberetning 2017

5.

 Budgetlægning 2019 - 2022, fastlæggelse af basisbudgetrammen for serviceudgifterne i 2019

6.

 Økonomisk politik og Finansiel styring 2019 - 2022

7.

 DOMI Bolig - anmodning om låneoptagelse

8.

 Vækstpuljen 2018 - Til events, kulturfremstød og elitesport

9.

 Forundersøgelser og projektering af boligområde ved Smedegade i Ørting

10.

 Anlægsregnskab - Byggemodning Langholts Ager og Hørkærs Ager

11.

 Anlægsregnskab - Byggemodning 6 grunde ved VitaPark

12.

 Anlægsregnskab - Byggemodning 12 strandvillagrunde i Hou

13.

 Anlægsregnskab - Byggemodning Rønhøjs Ager

14.

 Anlægsregnskab - Grobshulevej

15.

 Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinje - Norsminde Havn, Tunø Havn og Hov Havn

16.

 Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet 2017

17.

 Godkendelse af fritvalgstimepriser 2018

18.

 Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.

19.

 Status på Børne- og Familiecentret's udviklingsarbejde i samarbejde med Task Force

20.

 Godkendelse af indstilling vedrørende Forberedende Grunduddannelse

Lukket punkt

21.

 Salg af 2 ubebyggede parceller på Kærsangervej, Odder By

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 - Erhvervsområde 1.E.8

5.

 HMN Naturgas - Udlodning af provenu

6.

 2. godkendelse af forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget

7.

 Politisk udpegelse til Lokaludvalget for VitaPark

8.

 DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

9.

 DOMI Bolig - Anmodning om brug af den kollektive råderet

10.

 Økonomioversigt nr. 1-2018

11.

 Stedfortræder for afdøde byrådsmedlem Ole Lauth

12.

 Godkendelse af ændring af vedtægter for den selvejende institution "Ølykkecentret" på Tunø

13.

 Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af byudviklingsstrategi for Odder midtby

14.

 Administrative udpegelser til råd, nævn og udvalg

15.

 §17,4 Midlertidigt udvalg for Tunø - Kommissorium

16.

 Cykelsti mellem Gylling og Ørting

17.

 Anlægsregnskab - Renovering af polititorvet

18.

 Anlægsregnskab - Renovering af jernbaneoverskæring Rude Havvej

19.

 Anlægsregnskab - Trafikplan for Nørregadeområdet - Krydset v. Kvickly/Løvbjerg

20.

 Etablering af afdelingsbestyrelse på Plejeboligerne Bronzealdervej

Lukket punkt

21.

 Udbud af Alexandra Plads i Hou

Lukket punkt

22.

 Udbud af ejendommen "den gamle lægebolig i Vitapark"

    Til top