Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre - Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Ældre - Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12 11/12

  November

20/11

  Oktober

10/10 9/10 2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Dansk Søredningsselskab - Ansøgning om støtte

Lukket punkt

5.

 Rude Havvej og Rangerarealet ved Odder Station - Mageskifte

6.

 Styrelsesvedtægt for Skolerne og Landsbyordningerne

7.

 Forslag til repræsentation, opgaver og valg i Folkeoplysningsudvalget og de fire råd

8.

 Byggemodning af 34 grunde ved Bendixminde, etape 1

9.

 Høringssvar til Natura 2000, grænsejustering 2017

10.

 Vedtagelse af lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand

11.

 Udkast til Indsatsplan Hundslund

12.

 Ejerpolitik for RenoSyd

13.

 Forslag til lokalplan nr. 1140 for erhvervsområde ved Rønhøjvej og Stampmøllevej i Odder

14.

 Vedtagelse af tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029 - område 8. RE.1 til rekreative formål ved Sondrup Strand

15.

 Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 - Erhvervsområde 1.E.8

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Beskæftigelsesplan 2018

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Ny styrelsesstruktur VitaPark

5.

 Strategi og vision for VitaPark 2017

6.

 DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån

7.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-2029 - 1.B.43 - boligområde ved Kildegade i Odder

8.

 OK Fonden - Anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån til forprojektering ved opførelse af plejeboliger

9.

 Kvalitetsrapport - dagtilbud 2017

10.

 Tillægsbevillinger pba. Økonomioversigt 2, 2017

11.

 Budgetopfølgning 2017 - Børn, Unge,- & Kulturudvalget

12.

 Budgetopfølgning 2017 - Miljø- og Teknikudvalget, ansøgning om tillægsbevilling

13.

 Budgetopfølgning 2017 - Social- og Sundhedudvalget

14.

 Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget

15.

 Ørting Hallen - Ansøgning om kommunegaranti

16.

 Ny ordning for erhvervsaffald i Østjylland

17.

 Anlægsregnskab - byggemodning og færdiggørelse af 7 grunde ved Torupvej

18.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord

19.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.5 Randers Fjord

20.

 Godkendelse af vandrådsarbejde til vandområdeplaner 2015-21 - Hovedvandopland 1.7 Aarhus Bugt

21.

 Ligestillingsredegørelse 2017

22.

 Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 43 almene familieboliger beliggende Kildegade i Odder

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Kommunalvalg 2017 - Godkendelse af kandidatlister

2.

 Kommunalvalg 2017 - Godkendelse af valgforbund

3.

 Opgørelse af Kommunalvalget

4.

 Godkendelse af valgstyrer og tilforordnede vælgere

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Planstrategi 2017 uviklings og sommerhusområder - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af forslag til dagsorden

2.

 Orientering til/fra borgmesteren

3.

 Efterretningsliste

4.

 Budget 2018 - 2021

5.

 Økonomioversigt nr. 2-2017

6.

 Kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 - rammeområde 1.C.31 - Lokalcenter Nord

7.

 Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2017-2029 - område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder

8.

 Renosyd i/s - Budget 2018

9.

 Godkendelse af Rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

10.

 Frit valgs timepriser pr. 16. oktober 2017 til godkendelse

11.

 Seniorrådsvalg 2017

    Til top