Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Godkendelse af referat fra møde den 23. september 2014

32.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

33.

 Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

34.

 Orientering fra brugerrådene

35.

 Genoptagelse af forbud mod isætning og sejlads med vandscooter i Rørvig havn

36.

 Orientering om affaldsplan for havnene

37.

 Orientering om aftale- og indtægtsgrundlaget i havnene fordelt på bruger- og lejebetaling

38.

 Drøftelse af tema- og fokuspunkter for Havnerådet i 2015

39.

 Forslag til mødedatoer i 2015

40.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top