Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Dialog med Miljø- og Klimaudvalget vedr. budget 2016-2019

2.

 Godkende dagsorden til møde den 3. marts 2015

3.

 Godkende referat fra møde den 18. november 2014

4.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

5.

 Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

6.

 Orientering fra brugerrådene

7.

 Drøfte besøgsteder til inspirationstur til andre havne

8.

 Orientering om arbejdet med aftale- og indtægtsgrundlaget i havnene

9.

 Fremtid for bådværftet på Odden Havn

10.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top