Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

98. Fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning

Bilag

Status & fremtidigt arbejde med spildevand i det åbne land (pdf, 65,2 KB)

Ansøgningsskema om adgang til minimumsfrist og afdragsordning (pdf, 70,0 KB)

Power Point fra Naturstyrelsen om afdragsordning mm på spildevandsområdet (pdf, 630,7 KB)

    Til top