Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

24.

 Godkendelse af referat fra mødet den 7. maj 2015

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Gensidig orientering

27.

 Orientering om Asnæs Høstmarked

28.

 Oprettelse af forening for etniske minoriteter

29.

 Forslag om formøder for medlemmer af integrationsrådet

30.

 Cykeltræning til nyankomne borgere med flygtningebaggrund

31.

 Tal om nye jobs og udlændinge

32.

 Evaluering af årets arbejde i Integrationsrådet

33.

 Indstilling af nye medlemmer til Integrationsrådet

34.

 Evt.


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top