Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

6.

 Orientering om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

7.

 Miljøvagten, orientering om samarbejdet i 2015

8.

 Nedlægge fodgængersignal Høvevej, Fårevejle Kirkeby

9.

 Omprioriteringsbidrag

10.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

11.

 Tilsynsplan, en ny tilgang til miljøtilsyn på virksomheder

12.

 Ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser

13.

 Bæreevne af bro over Nordkanalen, Tuborgvej.

14.

 Endelig principgodkendelse af projektforslag for Odsherred Varme A/S - Grevinge-Herrestrup

15.

 Bygningsfornyelse - godkendelse af regnskab - Idrætsvej 1a - matr.nr. 9d Hørve By, Hørve


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top