Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Tilbage til søgeresultater
Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser

20.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

21.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

22.

 Orientering om tangsæson 2015 samt sæsonen 2016

23.

 Orientering om status for spildevand i det åbne land

24.

 Kystzoneforvaltningsplan for Odsherred Kommune

25.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområderne

26.

 Godkendelse og beslutning om at fremme projektet Digeprojekt Rørvig

27.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

28.

 Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

29.

 Lokalplananmodning for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

Lokalplananmodning.pdf (pdf, 36,8 KB)

Fuldmagt fra ejer_adkomsthaver.pdf (pdf, 31,8 KB)

Oversigtskort 1_1500.pdf (pdf, 792,4 KB)

Illustrationsplan.pdf (pdf, 58,8 KB)

30.

 Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

31.

 Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej

32.

 Anlægsregnskab for energipulje 2014

33.

 Forslag til Helhedsplan for Odden havn

34.

 Bygningsfornyelse - Asnæs teglværk - Høvevej 43A - Matr. nr. 11t Veddinge By, Fårevejle

35.

 Strategisk energiplan inklusiv høringssvar til endelig godkendelse

36.

 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

37.

 Omprioriteringsbidrag


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top