Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Tilbage til søgeresultater
Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

40.

 Temamøde - Driftsbudget for veje, grønne arealer m.m.

41.

 Godkendelse af dagsorden

42.

 Meddelelser

43.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

44.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

45.

 Orientering om Tilsynsberetning 2015 for miljøområdet

46.

 Årsregnskab 2015 - Miljø- og Klimaudvalget

47.

 Budgetopfølgning 29. februar 2016 - Miljø- og Klimaudvalget

48.

 Genbrugsbutik - om muligheder for at etablere en genbrugsbutik

49.

 Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

50.

 Prioritering af Trafiksikkerhedspulje 2016

51.

 Anlægsregnskaber for trafikområdet

52.

 Vig Hovedgade 18, overdragelse af vejareal

53.

 Borgernes mulighed for at frabede sig brug af pesticider ud for deres ejendom

54.

 Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej

55.

 Status på omprioriteringsbidragsprocessen

56.

 Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk

57.

 Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i Odsherred Kommune

58.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-24, Carlsberggården

59.

 Miljø- og Klimaudvalget 2016 - Forslag til studie- og temature


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top