Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden

103.

 Præsentation for udvalget

104.

 Orientering om rådgivningspåbud

105.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

106.

 Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse af videre proces

107.

 Budget 2017 - prioritering af forslag

108.

 Budget 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

109.

 Budget 2017 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer for Social- og Forebyggelesudvalgets områder mm.

110.

 Rusmiddelteamet - godkendelse af samarbejdsaftale med Holbæk Kommune samt årsrapport 2015 til orientering

111.

 Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

112.

 Frivilliguddannelse

113.

 Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring

114.

 Meddelelser fra formanden

115.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top