Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalet

119.

 Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016

120.

 Status på medfinansiering af sundhedsvæsenet

121.

 Skæve boliger - orientering om status

122.

 Orientering om forløbskoordinering/fremskudt visitation

123.

 Orientering om rådgivningspåbud i Hjemmeplejen SYD

124.

 Status boliger på ældreområdet

125.

 Status på handicapbiler

126.

 Orientering om timepriser § 83 Serviceloven

127.

 Fårevejle Plejecenter - overordnet status

128.

 Frivilliguddannelse

129.

 Regnskaber 2015 for de af Boligselskabet af 1942 administrerede boliger

130.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

131.

 Godkendelse af ændret anvendelse af anlægsmidler til projektet vedr. Fårevejle Plejecenter

132.

 Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

133.

 Meddelelser fra formanden

134.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

135.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top