Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om at kommunen deltager i projekt Istidsruten

6.

 Frigivelse af anlægsmidler til projekt for Nrd. Strandvej løsning 2, samt beslutning om at kommunen arbejder videre med en blød kystbeskyttelse

7.

 Spildevand i det åbne land håndhævelse vha selvhjælpshandlinger

8.

 Revideret Vinterberedsabsplan 2016/2017

9.

 Beskæring - Indsatsområde 2017

10.

 Principbeslutning - sommerhuskloakeringsekspropriationer

Billede af brønd (pdf, 139,4 KB)

11.

 Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.

12.

 Lokalplananmodning om bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

13.

 Lokalplananmodning for lokalplan for Lundbeck medicinalvarefabrik.

14.

 Høring og kommentering af Region Sjællands indsatsplan for jordforurening 2017

RS_indsatsplan_2017 (pdf, 980,9 KB)

15.

 Forslag til effektmål

16.

 Miljø- og Klimaudvalget 2017 - temamøder og besigtigelsesture

17.

 Temamøde - Grønnehavebæk-projektet

18.

 Temamøde - Odsherred Forsyning orienterer om ændring i tidsplan for sommerhuskloakering


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top