Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

39.

 Godkendelse af dagsorden

40.

 Meddelelser

41.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

42.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

43.

 2-1 vej - Prioriteringsliste for anlæg i 2017

44.

 Igangsætning af 2. etape af cykelstien Nykøbing-Vig

45.

 Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner

46.

 Forskønnelsesmidler 2017

47.

 principgodkendelse af projektforslag til Fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

48.

 Budget 2018 - Dialogmøder


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top