Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

10.

 Godkende dagsorden til møde den 28. august 2017

11.

 Godkende referat fra møde den 8. maj 2017

12.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget.

13.

 Orientering fra havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

14.

 Orientering fra brugerrådene

15.

 Genoptagelse - Vandscootersejlads

16.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top