Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

17.

 Godkende dagsorden til møde den 30. oktober 2017

18.

 Godkende referat fra møde den 28. august 2017

19.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

20.

 Orientering fra Havnefoged og Center for Natur, Miljø og Trafik

21.

 Orientering fra brugerrådene

22.

 Takstblad for Odsherreds havne 2018

23.

 Investeringplan for Odsherred Havne 2018

24.

 Kommissorier for Havneråd og Brugerråd 2018-2021

25.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top