Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

175.

 Godkendelse af dagsorden

176.

 Meddelelser

177.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

178.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

179.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

180.

 Orientering om regnvandshåndteringen i Bjergesø

181.

 Status for projekt "Naturpleje i fællesskab"

182.

 Naturkvalitetsplan 2018 - 2026

183.

 Sekretariatsfunktion for Lokalt Naturråd 2018

184.

 Høring om justering af grænserne for Natura 2000-områder

185.

 Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne

186.

 Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

187.

 Istidsruten - ansøgning om fondsmidler til fælles kommunalt projekt

188.

 Genoptagelse af sag - Prioritering af trafiksikkerhedspulje

189.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Brug af optionen vedr. ukrudtsbekæmpelse på fortove og kantsten i 2018

190.

 Anmodning om kommuneplantillæg for kystbeskyttelse i Odsherred Kommune


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top