Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

5.

 Godkendelse af dagsorden

6.

 Meddelelser

7.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

8.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

9.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

10.

 Introduktion til Miljø- og Klimaudvalgets område

11.

 Effektmåling af Områdefornyelse i Nykøbing Sjælland - Del 1

12.

 Cykelsti Nykøbing til Egebjerg Etape 2 - ekspropriationer

13.

 Sammensætning af lokalt naturråd for Vestsjælland

14.

 Beslutning om ekspropriation - Adgangsvej til Malergården m.fl.

15.

 Lokalplananmodning, Odsherred Teater, Nykøbing Sj.

16.

 Lokalplananmodning, for område ved Øvangsvej, Fårevejle

17.

 Udarbejdelse af lokalplan, XL Byggecenter, Hørve.

18.

 Grundvandsrådet for Odsherred

19.

 Kommissorium for Grønt Råd Odsherred 2018-2021

20.

 Odsherred havne - Kommissorium for Havneråd og Brugerråd 2018 - 2021

21.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

22.

 Vandoplandsstyregruppe (VOS)

23.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget

24.

 Miljø- og Klimaudvalgets mødekalender 2018


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top