Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

25.

 Temamøde - Affaldssortering i sommerhuse

26.

 Godkendelse af dagsorden

27.

 Meddelelser til og fra formanden

28.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

29.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

30.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

31.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

32.

 Orientering om Regionens indsatsplan for jordforurening 2018

33.

 Orientering om ny mærkningsordning til strande

34.

 Orientering om Miljøtilsynsplan 2017 - 2021

35.

 Orientering om klimatilpasningsprojekt i Nykøbing Sjælland

36.

 Prioritere forskønnelsesmidler 2018

37.

 Prioritere midler til cykelsti langs Tuborgvej

38.

 Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

39.

 Ansøgning om nedlæggelse af bolig, Birketvej 4, 4571 Grevinge - Ostruphus

40.

 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

41.

 Anmodning om ændringer i lokalplan for Annebergparken LP_2018_03

42.

 Forretningsorden for Miljø- og Klimaudvalget


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top