Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

43.

 Temamøde - Vejområdet

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Meddelelser til og fra formanden

46.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

47.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

48.

 Årshjul 2018 - Miljø- og Klimaudvalget

49.

 Orientering om afgørelser fra andre instanser mv.

50.

 Orientering om ændring af praksis ved ansøgning om spildevandsanlæg

51.

 Orientering om lokalplaner

52.

 Orientering om påtænkte ændringer i spildevandsplanen

53.

 Dialogmøder om budget 2019

54.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområder

55.

 Beslutning om regnvandshåndtering i Bjergesø

56.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top