Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

32.

 Godkendelse af dagsorden

33.

 Godkendelse af referat fra mødet den 5. april 2018

34.

 Gensidig orientering

35.

 Årshjul for Integrationsrådets aktiviteter

36.

 Orientering om den økonomiske situation for ledige indvandrere og efterkommere

37.

 Nye refusionsregler på integrationsområdet

38.

 Webmaster til Integrationsråets Facebookside

39.

 Asnæs Høstmarket

40.

 Opdateret oversigt over arbejdsgrupper

41.

 Analyse af visiteret borgerbefordring


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top