Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

81.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

82.

 Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem

83.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19

84.

 Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renovering af boring DGU nr. 190.152.

85.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

86.

 Restaurationsplan for Odsherred Kommune

87.

 Valg til bestyrelsen for Nordvestsjællands Produktionsskole

Lukket punkt

88.

 Kontrakt med SEAS-NVE - Det videre forløb


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top