Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Puljebevillinger på beskæftigelsesområdet

5.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

6.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 Vig Bakke.

7.

 Endelig vedtagelse lokalplan 2018-04, Vig Bakke

8.

 Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 - Erhvervsområde Remisen i Hørve

9.

 Godkendelse af forslag til lokalplan 2019-02 - Byggemarked og trælast i Hørve

10.

 Godkendelse af skema C, VAB Afd. 132 Byggeri af 12 ældreboliger ved Bobjergcentret

11.

 Godkendelse af låneoptagelse almene boliger, VAB, afd. 110 Nordgårdsvej, Sj. Odde

12.

 Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i udligningssystemet

13.

 Genoptaget - Skolestruktur i Odsherred

14.

 GENOPTAGELSE - Forslag til styrelsesvedtægt og valgregler for folkeskolerne i Odsherred før udsendelse i høring

15.

 Godkendelse af revideret samdriftsaftale og Økonomiaftale 2019 - 2021 vedr. Museum Vestsjælland

16.

 Revision af Retningslinjerne for tilskud til Folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

17.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Museum Vestsjælland

18.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top