Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

19.

 Spørgetid for borgerne

20.

 Godkendelse af dagsorden

21.

 Meddelelser fra formanden

22.

 Økonomisk Politik og Strategi 2019-21

23.

 Budget 2020-23 - Tids- og procesplan

24.

 Prioritering af anlægsprojekter i 2019

25.

 Boligudvikling i Odsherred Kommune og tilsagn om grundkapitalindskud

26.

 Forslag til kommuneplantillæg for boligområde og centerområde, Fårevejle Kirkeby

27.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde

28.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om partnerskab i 'Røgfri Fremtid'

29.

 Orientering om medlemsændring i Fredningsnævnet

30.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top