Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

48.

 Godkendelse af dagsorden

49.

 Godkendelse af referat

50.

 Orientering fra forvaltningen

51.

 FUS udbud Brystproteser 2019

52.

 FUS udbud Parykker 2019 høring Handicapråd

53.

 Drøftelse af fordele og ulemer ved ulicitering af tøjvask

54.

 Planlægning af Cafémøder

55.

 Tema

56.

 Meddelelser til og fra formanden

57.

 Meddelelser fra medlemmerne

58.

 Årshjul 2019 - Ældrerådet

59.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top