Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

121.

 Temamøde - Intro til syv fagentrepriser for veje, stier og grønne arealer

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

124.

 Anmodning om Tillæg til Lokalplan 42 for Nykøbing Sj. centerområde

125.

 Afgørelse i sag om hundepension

126.

 Ægholm Plantage som urørt skov

127.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

128.

 Videresendt - Henvendelse om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

129.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

130.

 Orientering - Ændring af medlem og stedfortræder i Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

131.

 Orientering - Ændring af stedfortræder i Vandoplandsstyregruppe (VOS)

132.

 Meddelelser til og fra formanden

133.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

134.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

135.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top