Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

128.

 Spørgetid for borgerne

129.

 Godkendelse af dagsorden

130.

 Meddelelser fra formanden

131.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

132.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 4,8 mio. kr.

133.

 Garanti for lån i Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.a. 7,6 mio. kr.

134.

 Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

135.

 Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

136.

 Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplan-tillæg, matr. 5-e, Stenstrup By, Højby, Stenstrupvej 47, 4573 Højby, Mobilstation

137.

 Tillæg til planstrategi 2019 - Udviklingsområder i kystnærhedszonen

138.

 Bygningsfonden Odsherred Teater

139.

 Borgerbetjening

140.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2018 og administrationens opfølgning på anbefalinger

141.

 Orientering om medlemsændring i repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

142.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top