Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

143.

 Spørgetid for borgerne

144.

 Godkendelse af dagsorden

145.

 Meddelelser fra formanden

146.

 Halvårsregnskab 2019 opgjort pr. 31. juli 2019

147.

 Budget og takster for renovationen 2020

148.

 Planstrategi 2019 - Til endelig vedtagelse

149.

 Godkende jordfordeling til Solvognens fundsted

150.

 Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse

151.

 Regulativ for husholdningsaffald

152.

 Parkeringsbekendtgørelse - ajourføring

153.

 Orientering om medlemsændring i Fredningsnævnet

154.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Boligselskabet af 1942

155.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top