Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

150.

 Temamøde - Vindmøller

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Miljø- og Klimaudvalget

153.

 Vinter- og renholdelsesregulativ 2019

154.

 Endelig lokalplan 2019-10, for sommerhusområdet Tengslemark-Fuglevænge, Højby (revision af nr. 2S8-11)

155.

 Vedligeholdelse af private fællesveje

156.

 Endelig kommuneplan tillæg nr. 9 - Grønt Danmarkskort

157.

 Fælles spildevandsprojekt mellem Odsherred og Holbæk kommuner

158.

 Kommissorium for politisk styregruppe for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommuner

159.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2019

160.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2020

161.

 Orientering - Miljø- og Klimaudvalgets årshjul

162.

 Meddelelser til og fra formanden

163.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

164.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

165.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top