Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden

128.

 Status på familieområdet

129.

 Status på afprøvning af elemeter fra Sverigesmodellen

130.

 Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing

131.

 Takster 2020 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune

132.

 Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

133.

 Ressourcetildelinger 2020 til dagtilbud

134.

 Budgetopfølgning pr. 30.9.2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

135.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

136.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

137.

 Meddelelser til/fra formanden

138.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

139.

 Underskriftsside

Lukket punkt

140.

 Orientering om klagesag indsendt til Dansk Center for Undervisningsmiljø


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top