Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

176.

 Spørgetid for borgerne

177.

 Godkendelse af dagsorden

178.

 Meddelelser fra formanden

179.

 Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2019

180.

 Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram i budget 2019 samt nedjusteret lønskøn

181.

 Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing

182.

 Fastsættelse af takster og brugerbetalinger for 2020 på baggrund af det vedtagne budget for 2020

183.

 Beslutning - Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

184.

 Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

185.

 Tillæg til planstrategi 2019. Byvækst i kystnærhedszonen

186.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø

187.

 Genoptaget - Principiel afgørelse vedr. ansøgninger om kommunal garanti til ustøttede andelsboligbyggerier

188.

 Genoptaget - Ansøgning om kommunegaranti til nye andelsboliger på Vig Bakke og Anneberg Bakke i Odsherred Kommune

189.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. 30 Anneberg Bakke

190.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af almene boliger afd. Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

191.

 Etablering af Destination Sjælland A/S

192.

 Rekruttering af tilforordnede vælgere via sociale medier

193.

 Lokalplanforslag - Ølstenshøj boligområde, Asnæs

194.

 Mandat til borgmesteren til at stemme på ekstraordinær generalforsamlingen for Odsherred Forsyning A/S - valg af ny formand

195.

 Orientering om medlemsændring til Følgegruppen for Integrationsrådet

196.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top