Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Orientering om ny fraværsbekendtgørelse på skoleområdet

3.

 Status på familieområdet

4.

 Revidering af børnepolitikken

5.

 Behandling af kvalitetsrapport for folkeskolerne i Odsherred inden udsendelse i høring

6.

 Tilskud til transport til Ungefolkemødet

7.

 Prioritering og frigivelse af skolerenoveringspulje 2020

8.

 Beslutning om indsatser til dækning af det aktuelle finansieringsbehov

9.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

10.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

11.

 Meddelelser til/fra formanden

12.

 Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

13.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top