Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Orientering om Social- og Indenrigsministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetning for regnskabsåret 2017.

5.

 Orientering om efterregulering af kommunal medfinansiering for 2018

6.

 Orientering om medlemsændring i bestyrelsen for Odsherred Teater

7.

 Principper for budgetopfølgninger i 2020

8.

 Låneramme 2020

9.

 Godkende administrativ udmøntning af transportprojekt

10.

 Fritagelse for stigning i grundskyld som følge af ændring i lokalplan - principiel afgørelse

11.

 Uddannelsespolitik for elever og studerende i Odsherred Kommune

12.

 Lokalplan S05-05 ophæves for det areal, hvor lokalplan nr. 2019-07 for mobilmast gælder

13.

 Indstilling af kandidat og suppleant til skatteankenævn

14.

 Indstilling af kandidat til vurderingsankenævn

15.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top