Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

27.

 Godkendelse af dagsorden

28.

 Meddelelser fra formanden

29.

 Orientering om borgmestersbeslutninger i forbindelse med COVID-19

30.

 Decisionsskrivelse 2018 - Beskæftigelsesministeriets område

31.

 Årsregnskab 2019 samt overførsler fra 2019 til 2020

32.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 - alle udvalg

33.

 Budget 2021

34.

 Tilskud for 2020 til bedre bemanding

35.

 Servicemål for byggesager og miljøgodkendelser for 2019 samt tiltag for 2020

36.

 Videresendt - Behov for anlæg ved Solvognens Fundsted samt renovering af adgangsforhold

37.

 Tilladelse til at udvide oversvømmelsesdige på Egenæs og ændring af delegationsplanen

38.

 Garanti for lån til renovering af ledningsnet i Digterkvarteret, Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a.

39.

 Genoptaget - §17, stk. 4 udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling

40.

 Godkende udkast til Egnsteateraftale med Odsherred Teater 2021-2024

41.

 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem WannaSport og Odsherred Kommune vedr. udlejning af ikke udnyttede idrætsfaciliteter

42.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-13 for Vesterbro 30, Nykøbing Sj

43.

 Endelig vedtagelse af lokalplan for seniorbo Højby

44.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2019-12 for Ølstenshøje, Asnæs

45.

 Endelig vedtagelse af delvis aflysning af Lokalplan S05-05

46.

 Genoptaget - Afgørelse i sag om hundepension

47.

 Genoptagelse af kvalitetsrapport 18/19 på skoleområdet efter gennemført høring

48.

 Videresendt - Redegørelse om anvendelse af eksternt konsulentfirma på det specialiserede voksenområde samt godkendelse af besvarelse til Ankestyrelsen

49.

 Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Forslag om at byggeri opføres som 0-energihuse, subsidiært som lavenergihuse

50.

 Anmodning om udtræden af Byrådet - Morten Egeskov

51.

 Ændring i Venstres poster

52.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top