Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

74.

 Spørgetid for borgerne

75.

 Godkendelse af dagsorden

76.

 Meddelelser fra formanden

77.

 Revisionsberetning af årsregnskabet for 2019

78.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 - alle udvalg

79.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2020/21

80.

 Indefrosne feriemidler/feriepenge, ny ferielov - håndtering og økonomiske konsekvenser

81.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Ravnsbjergvej

82.

 Erhvervspakke 2020, status

83.

 Etablering af værnemiddeldepot på Vangen

84.

 Kommunegaranti for lån til Bøsserup Vandværk a.m.b.a. til finansiering af del af nødforsyningsforbindelse mellem Bøsserup Vandværk og Egebjerg Vandværk.

85.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

86.

 Skema B - Opførelse af almene boliger afd. 31 Lerholm Vig Bakke, 4560 Vig

87.

 Forslag til Lokalplan for Egeskoven og forslag til Kommuneplantillæg

88.

 Forslag til Lokalplan 2019-11 på Snerosevej, Fårevejle st. og forslag til Kommuneplantillæg 11

89.

 Ny fredning

90.

 Godkende vedtægter for specialundervisning for voksne

91.

 Genoptaget - Forslag om omlægning af ordblindetilbud i Odsherred Kommune - efter gennemført høring

92.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top