Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

9.

 Godkende referat fra møde den 16. juni 2020

10.

 Godkende dagsorden til møde den 5. oktober 2020

11.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

12.

 Orientering fra Havnefoged og Center for Miljø og Teknik

13.

 Orientering fra repræsentanter fra havnenes foreninger, erhverv og beboere

14.

 Investeringsplan for 2021

15.

 Detailplan for Rørvig Havn

16.

 Mødedatoer for Havnerådet i 2021

17.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top