Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser til og fra formanden

3.

 Orientering fra forvaltningen

4.

 Dialogmøde med Social- og Forebyggelsesudvalget

5.

 Beslutning vedrørende madudbringning til borgere i eget hjem

6.

 Status på Ældrerådets budget 2021

7.

 Meddelelser fra medlemmerne

8.

 Årshjul for aktiviteter i Ældrerådet - 2021

9.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top