Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

58.

 Spørgetid for borgerne

59.

 Godkendelse af dagsorden

60.

 Meddelelser fra formanden

61.

 Orientering om model for automatisk nedlukning ved COVID-19-smitteudbrud

62.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021, alle udvalg

63.

 Årsregnskab 2020 samt overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021

64.

 Anlægsbevilling til projekt Campus Odsherred i Asnæs

65.

 Udbedring af udeareal samt to påbud fra Arbejdstilsynet på daginstitutionsområdet

66.

 Udmøntning af statslig pulje til øget normering på dagtilbudsområdet

67.

 Kasse- og regnskabsregulativ

68.

 Endelig lokalplan for Skolegade 15, 4534 Hørve, matr. nr. 10fc og 10go, Hørve By, Hørve - Høring

69.

 Fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten

70.

 Planstrategi - endelig vedtagelse - kommuneplanlægning

71.

 Godkendelse af udtrædelsesaftale med Destination Sjælland

72.

 Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. turisme i Odsherred fra 1. juli 2021

73.

 Begæret i Byrådet - Henvendelse fra Clark Pratt om bæredygtigt byggeri

74.

 Begæret i Byrådet - Henvendelser vedrørende flytning af Demensindsatsen til Solvognen

75.

 Underskriftsside

Lukket punkt

76.

 Tilbagekøb af Toldstedet 5, 4583 Sj. Odde, matr. nr. 11it


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top