Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Opfølgning på budgetaftale for 2021

81.

 Budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025 (Budgetnotat II)

82.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for 2020

Anlægsregnskaber for 2020 (pdf, 150,0 KB)

83.

 Prioritering af anlæg 2021

84.

 Godkendelse af Musikskolens takster for skoleåret 2021/22

85.

 Godkende nye takster for Servicepakker på plejecentre

86.

 Odsherred Spildevand - garanti for lån på 40,0 mio. kr.

87.

 Årsrapport 2020 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

88.

 Nykøbing Sjælland Varmeværk - garanti for lån på 6,0 mio. kr.

89.

 Modernisering af vejbelysningsanlægget

90.

 Endelig godkendelse fjernvarmeprojekt i Rørvig

91.

 Forhøje dige i grundejerforeningerne Diget og Egenæs Idyl

92.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-22 - Ny slambehandling

93.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-01 for Fårevejle Renseanlæg, samt kommuneplantillæg 17

94.

 Forslag til lokalplan nr. 2020-03 for et tæt-lav boligområde på Islandsvej i Nykøbing Sj.

95.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top