Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

99.

 Spørgetid for borgerne

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Meddelelser fra formanden

102.

 Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven

103.

 Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020

104.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg

105.

 Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb

106.

 Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde

107.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19

108.

 Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen

109.

 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig

110.

 Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald

111.

 Begæret i Byrådet - Nye ordninger til husstandsindsamling af glas/metal/papir/pap/plast- og fødevarekartoner

112.

 Begæret i Byrådet - Brændstof til renovationsbilerne i forbindelse med indsamling af glas/metal/papir/pap/plast og fødevarekartoner

113.

 Begæret i Byrådet - Indsamling af farligt affald

114.

 Begæret i Byrådet - Indsamling af tekstiler

115.

 Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice

116.

 Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole

117.

 Integrationsrådets årsberetning 2020

118.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2020

119.

 Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune

120.

 Begæret i Byrådet - Genoptaget - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

121.

 Underskriftsside


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top