Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

66.

 Temadrøftelse kl. 16.30 - 17.30 - Foranstaltninger for ungeområdet og Velfærdsteknologi på ældreområdet

67.

 Spørgetid for borgerne

68.

 Godkendelse af dagsorden

69.

 Meddelelser fra formanden

70.

 Økonomirapportering 2012 pr. 31. marts 2012

71.

 Planstrategi 2011, 2. behandling

72.

 Kondemnering

73.

 Ekspropriation til solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

74.

 Godkendelse af ekspropriation til cykel- og gangsti langs Rødhøj

75.

 Fremtidig organisering af foraer omkring kriminalitetsforebyggende arbejde

76.

 Frigivelse af bevilling til indkøb og installation af ABA- brandalarmerings anlæg på Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter

77.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Vig Skole

78.

 Frigivelse af anlægsmidler til nødkaldeanlæg på Grønnegården

79.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til diverse mindre anlægsprojekter i 2012 - Børne- og Uddannelsesudvalget

80.

 Indstilling af nyt medlem til LBR


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top