Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

Lukket punkt

81.

 Temadrøftelse kl. 16.30 - 17.00 - Velfærdsteknologi på ældreområdet

82.

 Spørgetid for borgerne

83.

 Godkendelse af dagsorden

84.

 Meddelelser fra formanden

85.

 Orlov til byrådsmedlem

86.

 Årsregnskab 2011 for Odsherred Kommune

87.

 Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 30. april 2012

88.

 Etablering af Udvikling Odsherred

89.

 Kommuneplan 2013-25

90.

 Tillæg til lokalplan - Annebergparken

91.

 Natura2000-handleplaner

92.

 Vandhandleplaner

93.

 Odsherred Forsyning A/S - Årsrapport 2011 og mandat til at stemme på generalforsamling

94.

 Honorering af bestyrelsen i Odsherred Varme A/S og Odsherred Forsyning A/S

95.

 Ansøgning om kopiforsøg under frikommuneforsøget

96.

 Odsherred Kommunes Folkeoplysningspolitik

97.

 Anmodning om godkendelse af vedtægter for Museum Odsherred

98.

 Opfølgning på konstitutionsbeslutningen om nedsættelse af en boligkommission

99.

 Indstilling til Byrådet om nyt medlem i Integrationsrådet

100.

 Afslutning og overdragelse af Projekt Uddannelse til alle

101.

 Frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning og nybygning af Asnæshvile og Bakkegården

102.

 Frigivelse af anlægsmidler til IT på folkeskolerne

103.

 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af havnene

104.

 Ansøgning fra Asmindrup Friskole vedr. vilkår for videreførsel af Asmindrup Børnehave

105.

 Rammeaftale 2013 - Udviklingsstrategi 2013

106.

 Ansøgning om udtræden af Skolebestyrelsen ved Højby Skole pr. 1. august 2012

107.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

Lukket punkt

108.

 Ansøgning fra VAB om tilladelse til salg af almen boligafdeling


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top