Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra sidste møde den 25. september 2013

3.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

4.

 Orientering fra Havnefogden og Center for Natur, Miljø og Trafik

5.

 Orientering fra Brugerrådene

6.

 Beslutning om kommissorium for havnerådet

7.

 Takster for havnene i 2014

8.

 Klint havn

9.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top