Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt - Referat

Indholdsfortegnelse
Mødeinformation
Vis alle punkter

 Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013

3.

 Kommisorium for Havnerådet

4.

 Orientering fra Miljø- og Klimaudvalget

5.

 Orientering fra Havnefogden og Center Natur, Miljø og Trafik

6.

 Orientering fra Brugerrådene

7.

 Orientering om følgerne af stormen Bodil

8.

 Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af havne

9.

 Budget 2015 - Udvikling af havnene

10.

 Møde datoer for havnerådets møder i 2014

11.

 Eventuelt


   Vis Alle Bilag  Marker Alle Bilag
    Til top