Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  April

28/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

10.

 Godkendelse af dagsorden

11.

 Godkendelse af referat

12.

 Meddelelser til og fra formanden

13.

 Orientering fra forvaltningen

14.

 Videresendt fra Social- og Forebyggelsesudvalget til orientering: Godkendelse af Socialtilsyn Østs anmeldte driftsorienterede tilsyn hos Rusmiddelteamet

15.

 Videresendt fra Social- og Forebyggelsesudvalget - Drøftelse vedrørende nødkald til borgere i eget hjem

16.

 Meddelelser fra medlemmerne

17.

 Årshjul for aktiviteter i Ældrerådet - 2021

18.

 Eventuelt

    Til top