Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

14/12 23/11 26/10

  Sep - Aug - Jul

28/9 21/9 24/8

  Jun - Maj - Apr

22/6 25/5 17/5 27/4

  Mar - Feb - Jan

23/3 24/2 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Godkendelse af referat fra 23.11.2016

52.

 Orientering fra Natur, Teknik og Miljø v/Lars Jespersen

53.

 Meddelelser fra og til formanden

54.

 Orientering fra forvaltningen

55.

 Høring vedr. Kvalitetsstandard Serviceloven §86 træning

56.

 Gennemgang af referat fra Social- og Forebyggelsesudvalget

57.

 Status på boliger på ældreområdet (Fra referatet fra Social- og Forebyggelsesudvalget 29.11.2016)

58.

 Eventuelt

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Godkendelse af referat fra 22.10.2016

52.

 Meddelelser fra og til formanden

53.

 Orientering fra forvaltningen

54.

 Gennemgang af referatet fra Social- og Forebyggelsesudvalget

55.

 Orientering om arbejdet med demens

56.

 FUS-udbud af ortopædisk fodtøj

57.

 Kvalitetsstandarder Ældrebolig og Plejebolig

58.

 Eventuelt

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Rundvisning på Odsherred Teater

51.

 Godkendelse af dagsorden

52.

 Godkendelse af referat fra 28.9.2016

53.

 Meddelelser fra og til formanden

54.

 Orientering fra forvaltningen

55.

 Orientering om projekt "Bedre kommunikation med borgerne

56.

 Kvalitetsstandarder Ældrebolig og Plejebolig

57.

 Eventuelt

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Godkendelse af referat fra 24.8.2016

52.

 Meddelelser fra og til formanden

53.

 Orientering fra forvaltningen

54.

 Sager til behandling

55.

 Frivilligt arbejde i Odsherred Kommune v/Holger Petersen, Kultur og Borger

56.

 Mødedatoer 2017

57.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Høringssvar vedr. budgetforslag 2017-2020

52.

 Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

53.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Godkendelse af referat fra den 22. juni 2016

52.

 Meddelelser til og fra formanden

53.

 Orientering fra forvaltningen

54.

 Orientering fra ODA (Odsherred Dag og Aftenskole)

55.

 Årsrapport fra Embedslægeinstitutionen Øst

56.

 Dialogmøde med Social- og Forebyggelsesudvalget

57.

 Eventuelt

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Godkendelse af dagsorden

45.

 Godkendelse af referat fra den 25. maj 2016

46.

 Meddelelser til og fra formanden

47.

 Orientering fra forvaltningen

48.

 Orientering om trafik

49.

 Eventuelt

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Godkendelse af dagsorden

36.

 Godkendelse af referat af mødet den 27. april 2016

37.

 Meddelelser til og fra formanden

38.

 Orientering fra forvaltningen

39.

 Forslag til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

40.

 Forebyggende hjemmebesøg til ældre - Årsrapport 2015 og ny kvalitetsstandard

41.

 Kvalitetsstandard Indkøbsordning

42.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

43.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

32.

 Godkendelse af dagsorden

33.

 Omprioriteringsbidrag - beslutning om hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet

34.

 Eventuelt

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

24.

 Godkendelse af dagsorden

25.

 Godkendelse af referat fra mødet den 23. marts 2016

26.

 Meddelelser til og fra formanden

27.

 Orientering fra forvaltningen

28.

 Orientering om Tilsyn Øst's vurdering 2015 af plejecentre i Odsherred Kommune

29.

 Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn 2015 på plejecentre i Odsherred Kommune

30.

 Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Øst

31.

 Eventuelt

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Godkendelse af dagsorden

16.

 Godkendelse af referat fra mødet den 24. februar 2016

17.

 Meddelelser til og fra formanden

18.

 Orientering fra forvaltningen

19.

 Reviderede forløbsprogrammer jævnfør sundhedsaftale

20.

 Værdighedspolitikker for ældreplejen

21.

 Servicelovens bestemmelser om rehabilitering

22.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

23.

 Eventuelt

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

7.

 Godkendelse af dagsorden

8.

 Godkendelse af referat fra mødet den 27. januar 2016

9.

 Meddelelser til og fra formanden

10.

 Orientering om Geopark Odsherred cykelbane i Asnæs

11.

 Orientering fra forvaltningen

12.

 Information om Kreativt otium

13.

 Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem

14.

 Eventuelt

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Godkendelse af referat fra mødet den 16. december 2015

3.

 Meddelelser til og fra formanden

4.

 Orientering fra forvaltningen

5.

 Erindringsdans

6.

 Eventuelt

    Til top