Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældrerådet )

Mødeoversigt: Ældrerådet

Oversigt for perioden: 01/07/2016 - 30/09/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

28/9 21/9

  August

24/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Godkendelse af referat fra 24.8.2016

52.

 Meddelelser fra og til formanden

53.

 Orientering fra forvaltningen

54.

 Sager til behandling

55.

 Frivilligt arbejde i Odsherred Kommune v/Holger Petersen, Kultur og Borger

56.

 Mødedatoer 2017

57.

 Eventuelt

Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Høringssvar vedr. budgetforslag 2017-2020

52.

 Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

53.

 Eventuelt

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

50.

 Godkendelse af dagsorden

51.

 Godkendelse af referat fra den 22. juni 2016

52.

 Meddelelser til og fra formanden

53.

 Orientering fra forvaltningen

54.

 Orientering fra ODA (Odsherred Dag og Aftenskole)

55.

 Årsrapport fra Embedslægeinstitutionen Øst

56.

 Dialogmøde med Social- og Forebyggelsesudvalget

57.

 Eventuelt

    Til top